Alles over de AVG

In België

•• • Wet van 30 juli 2018 – Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

•• • Wet van 30 juli 2018 – Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s met het oog op het verbeteren van de samenhang van de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

•• • De Gegevingsbeschermingsautoriteit

•• • De Vlaamse Toezichtcommissie

•• • DPO•pro

info@dpopro.be
BE 0688.902.413

 

Stuiverstraat 8
1000 Brussels