•• • Nieuws

12 juni 2019: Openbare raadpleging direct marketing

De GBA zal binnenkort haar Aanbeveling nr 02/2013 30 januari 2013 betreffende direct marketing updaten.
Om dit te doen, vraagt de Autoriteit om deel te nemen aan haar openbare raadpleging die uit twee luiken bestaat:

  • Een eerst luik om de meest gestelde vragen en de problemen op het terrein te kennen die verband houden met de toepassing van de AVG.
  • Een tweede luik om de technieken en/of technologieën te kennen waarvan de verwerkingsverantwoordelijken gebruik maken voor direct marketing.

De Autoriteit garandeert de deelnemers anonimiteit en de bescherming van hun knowhow. Van 12 juni tot 31 juli 2019 is het mogelijk om deel te nemen aan deze publieke consultatie.
 Het formulier kunt u hier raadplegen.

28 mei 2019: eerste sanctie van de Gegevensbeschermingsautoriteit 

De GBA heeft haar eerste adminstratieve sanctie opgelegd: 2000 euro voor misbruik van persoonsgegevens in het kader van de verkiezingscampagne. Een bescheide boete, zegt de GBA, maar met een duidelijk doel: de verwerkingsverantwoordelijken moeten hun verantwoordelijkheden nemen, vooral als zij een overheidsmandaat hebben. Meer informatie op de website van de GBA.

•• • Enquête

Uit de mini-enquête (maart 2019), gehouden onder de DPO-pro leden, blijkt  dat voor bijna 60% van de bedrijven er nog belangrijke stappen te zetten zijn om volledig de AVG na te leven.

Meer resultaten zijn terug te vinden in het exclusief DPO-pro leden gedeelte van deze website.

Wij zijn de Professional Union of Data Protection Officers in België.

 

•• • Subscribe to our monthly newsletter

•• • Members advantages

  • Networking
  • Members directory
  • Forum specialised
  • Workgroups
  • News and newsletters
  • Documents sharing
  • Access to GDPR-Tools
Info en inschrijving

•• • Next events

No Events
Vind ons

Antwerpselaan 40
1000 Brussels

info(at)dpopro.be