This site doesn’t use cookies 👍

Onze visie

2024

Nieuwe jaarlijkse contributie

December 2023

We verwelkomen Peter Van Rompaey als nieuw lid van de Raad van Bestuur van dpo pro en bedanken Koenraad Flamant & Claire Dupont hartelijk voor hun bijdrage en samenwerking. Claire en Koenraad hebben besloten hun ontslag in te dienen.

Onze deontologische code

dpo-pro-DEONTOLOGICAL-CODE-NL-19-05-23-FINAL.pdf (731 downloads )

 

March 2022

Het benoemde managementteam, versterkt met nieuwe leden, werd unaniem verkozen op de Algemene Vergadering van 24 februari 2022.

 • Voorzitter : Bruno Lambotte (FR)
 • Ondervoorzitter : Saskia Monseur (NL)
 • Secretaris : Patrick Soenen (NL)
 • Penningmeester : Ingrid De Bel-Simson
 • Bestuurder : Claire Dupont
 • Bestuurder : Koenraad Flamant (NL)
 • Bestuurder : Catalina Lamarche
 • Bestuurder : Dominique Pissoort (FR)
 • Bestuurder : Nathalie Ragheno (FR)

Januari 2021

Het jaar 2020 is voor ons allemaal een ongekende uitdaging geweest. De onverwachte crisis die we doormaken heeft ons persoonlijke en professionele leven overhoop gehaald Ondanks de situatie heeft DPO pro zich aangepast en brengt het zijn leden samen op tal van georganiseerde online conferenties en heeft het partnerschappen gecreëerd die beloven rijk aan verwezenlijkingen te zijn!

DPO pro hernieuwt je zijn toewijding en zal zijn leden blijven vertegenwoordigen en u op de hoogte houden van informatie en richtlijnen met betrekking tot de GDPR via de nieuwe opgezette communicatiekanalen

Het jaar 2021 belooft spannend te worden!

Het nieuwe DPO pro team

Het benoemde managementteam, versterkt met nieuwe leden, werd unaniem verkozen op de Algemene Vergadering van 22 september 2020.

 • Voorzitter : Koenraad Flamant (NL)
 • Ondervoorzitter : Bruno Lambotte (FR)
 • Secretaris : Patrick Soenen (NL)
 • Penningmeester : Anna Luniewski (NL)
 • Bestuurder : Nathalie Ragheno (FR)
 • Bestuurder : Florence de Villenfagne (FR)
 • Bestuurder : Dominique Pissoort (FR)
 • Bestuurder : Philippe Costard (FR)
 • Bestuurder : Anneleen Dammekens (NL)

 

Februari 2019

We hebben in ons eerste jaar 3 evenementen georganiseerd, met heel wat body en heel divers. Dit gaf jullie de kans samen te komen en met elkaar kennis te maken, maar ook de best practices te delen, samen met informatie over het reilen en zeilen van de DPO. Wij hebben deze uitwisseling echt gesmaakt en de positieve feedback deed ons deugd. Het is echter tijd om het project te laten evolueren.

De Algemene Vergadering van 30 januari 2019 benoemde een nieuwe Raad van Bestuur. De volgenden personen namen de handschoen op om de beroepsvereniging verder uit te bouwen:

 • VOORZITTER : Florence de Villenfagne
 • SECRETARIS en ONDERVOORZITTER : Koenraad Flamant
 • PENNINGMEESTER : Anna Luniewski
 • BESTUURDER : Wim De Keyser
 • BESTUURDER : Toon De Doncker

Met de ervaring van het eerste jaar in ons achterhoofd hebben we lang nagedacht over de prioriteiten van onze beroepsvereniging voor het komende jaar.

 • We willen veel meer optreden als de vertegenwoordiger van ons beroep bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en de andere toezichthoudende overheden in België.

Er heerst grote onzekerheid over de acties van de GBA en haar prioriteiten. Als Beroepsvereniging willen we jullie tussenpersoon zijn, om opheldering te krijgen omtrent de visie van de GBA en de andere overheden en ook om hen gevoelige vragen en case voor te leggen, in alle discretie en vertrouwelijkheid. Daarnaast willen we ook de nodige banden aanknopen met de Beroepsverenigingen in de andere Lidstaten van de EU, om ervaringen, vragen en bezorgdheden van ons beroep uit te wisselen.

 • We willen jullie de mogelijkheid blijven bieden om samen te komen en kennis en ervaring uit te wisselen:
  • Een nieuwe website staat als eerste op ons verlanglijstje, samen met een nieuwe inschrijvingsmodule. Een nieuwsbrief volgt snel.
  • We zijn van plan om werkgroepen te organiseren over brandend actuele thema’s (cookies, certificatie, data breach assessment, dpo as a service, …), maar ook per sector (bijv.: ziekenhuizen, banken, beroepsfederaties, sportverenigingen). We houden hierbij rekening met jullie verzoeken en noden.
  • We zetten bovendien in om meerdere netwerkavonden, rond een inleiding door een gastspreker, actief op het gebied van data protection. Wij zullen deze avonden niet enkel in Brussel organiseren, maar ook in Vlaanderen en Wallonië.
  • Tot slot willen we jullie 1 keer per jaar samenbrengen voor een dagseminarie, om van gedachten te wisselen over de praktijk van de DPO’s in België.

dpo pro
info@dpopro.be BE 0688.902.413
Stuiverstraat 8 1000 Brussels

Professional Union of DPOs in Belgium © 2022 - Privacy notice