Onze visie

Februari 2019

We hebben in ons eerste jaar 3 evenementen georganiseerd, met heel wat body en heel divers. Dit gaf jullie de kans samen te komen en met elkaar kennis te maken, maar ook de best practices te delen, samen met informatie over het reilen en zeilen van de DPO. Wij hebben deze uitwisseling echt gesmaakt en de positieve feedback deed ons deugd. Het is echter tijd om het project te laten evolueren.

De Algemene Vergadering van 30 januari 2019 benoemde een nieuwe Raad van Bestuur. De volgenden personen namen de handschoen op om de beroepsvereniging verder uit te bouwen:

 • VOORZITTER : Florence de Villenfagne
 • SECRETARIS en ONDERVOORZITTER : Koenraad Flamant
 • PENNINGMEESTER : Anna Luniewski
 • BESTUURDER : Wim De Keyser
 • BESTUURDER : Toon De Doncker

Met de ervaring van het eerste jaar in ons achterhoofd hebben we lang nagedacht over de prioriteiten van onze beroepsvereniging voor het komende jaar.

 • We willen veel meer optreden als de vertegenwoordiger van ons beroep bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en de andere toezichthoudende overheden in België.

Er heerst grote onzekerheid over de acties van de GBA en haar prioriteiten. Als Beroepsvereniging willen we jullie tussenpersoon zijn, om opheldering te krijgen omtrent de visie van de GBA en de andere overheden en ook om hen gevoelige vragen en case voor te leggen, in alle discretie en vertrouwelijkheid. Daarnaast willen we ook de nodige banden aanknopen met de Beroepsverenigingen in de andere Lidstaten van de EU, om ervaringen, vragen en bezorgdheden van ons beroep uit te wisselen.

 • We willen jullie de mogelijkheid blijven bieden om samen te komen en kennis en ervaring uit te wisselen:
  • Een nieuwe website staat als eerste op ons verlanglijstje, samen met een nieuwe inschrijvingsmodule. Een nieuwsbrief volgt snel.
  • We zijn van plan om werkgroepen te organiseren over brandend actuele thema’s (cookies, certificatie, data breach assessment, dpo as a service, …), maar ook per sector (bijv.: ziekenhuizen, banken, beroepsfederaties, sportverenigingen). We houden hierbij rekening met jullie verzoeken en noden.
  • We zetten bovendien in om meerdere netwerkavonden, rond een inleiding door een gastspreker, actief op het gebied van data protection. Wij zullen deze avonden niet enkel in Brussel organiseren, maar ook in Vlaanderen en Wallonië.
  • Tot slot willen we jullie 1 keer per jaar samenbrengen voor een dagseminarie, om van gedachten te wisselen over de praktijk van de DPO’s in België.
•• • DPO•pro

info@dpopro.be
BE 0688.902.413

 

Stuiverstraat 8
1000 Brussels