This site doesn’t use cookies 👍

Het gebruik van collaboration tools (Teams en andere) in het kader van de werkrelatie en de naleving van de GDPR Valentin Hanquet, Sigrid Windmolders en Patrick Viaene

Date/Time
Date(s) - 22/09/2022
16:00 - 17:30

Categories


Geachte Mevrouw, Meneer,
Beste leden,

dpo pro nodigt u uit op zijn volgende webinar op 22 september 2022 om 16u00

« Het gebruik van collaboration tools (Teams en andere) in het kader van de werkrelatie en de naleving van de GDPR »

Met de deelname van :

Valentin Hanquet – Advocaat-vennoot in het advocatenkantoor Sotra
Sigrid Windmolders – Bedrijfsjurist bij Microsoft
Patrick Viaene: Technology Realist – Microsoft 365 BG Lead

Het gebruik van collaboration tools heeft de afgelopen twee jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Door de pandemie en de lockdown in 2020 en het telewerken, zijn deze tools de norm geworden.
Tijdens onze volgende vergadering, komen onderstaande vragen aan bod:
In hoeverre zijn deze programma’s in overeenstemming met de GDPR in de relatie werkgever/werknemer?
Hoe kan de privacy van werknemers worden gerespecteerd met betrekking tot de GPDR maar ook met betrekking tot de wet inzake elektronische communicatie en de aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit (FAQ).

Hoe kan de werkgever beroeps- en privéleven duidelijk afbakenen?

Welke privacy- en veiligheidsmaatregelen heeft Microsoft op dit gebied genomen?

Uur: 

Presentatie: 16u00 – 17u30

Prijs:

Gratis voor dpo pro leden & ISACA leden – 50 € voor niet leden

Commentaar:

Nederlands- en Franstalige webinar

De webinar link (via 3CX) zal ten laatste op 22 september voormiddag doorgestuurd worden.

Voor de niet leden, aub, schrijf het bedrag van uw deelname (50 euro) over op de rekening van de dpo pro Professional Union: BE91 7310 4568 7476, met vermelding van uw volledige naam + naam van event.
Na betaling ontvangt u een debetnota. De beroepsvereniging, die is vrijgesteld van btw, kan geen facturen uitreiken. Desalniettemin zal de debetnota volledig in uw boekhouding worden opgenomen als een professionele uitgave.

Gelieve uw facturatiegegevens mee te delen in het opmerkingenveld of deze via mail aan info@dpopro door te sturen.

Hoogachtend,

The dpo pro team

Bookings

Bookings are closed for this event.

dpo pro
info@dpopro.be BE 0688.902.413
Stuiverstraat 8 1000 Brussels

Professional Union of DPOs in Belgium © 2022 - Privacy notice