This site doesn’t use cookies 👍

Nieuwe jaarlijkse contributie

Beste Leden,

We zijn verheugd en vereerd dat jullie lid zijn van onze beroepsvereniging.
Het fundament van onze vereniging ligt op het vrijwilligerswerk en de onbaatzuchtige inzet van onze bestuurders.

Onze missie is het creëren van een gemeenschap voor DPO’s en het promoten en vertegenwoordigen van DPO’s bij de autoriteiten en belanghebbenden. Bovendien streven we ernaar DPO’s te helpen om geïnformeerd, opgeleid en up-to-date te blijven.
Ondanks de inkomsten uit de contributies van de leden, de deelname van niet-leden aan onze evenementen en enkele sponsorbijdragen, hebben we moeite om onze kosten te dekken.

Om u kwaliteitsdiensten te kunnen blijven aanbieden, zoals een actuele website, een magazine en conferenties onder leiding van gerenommeerde experts, zijn we genoodzaakt om de lidmaatschapsbijdragen vanaf januari 2024 te verhogen.

Nieuwe jaarlijkse contributie

Vanaf januari 2024 bedraagt de jaarlijkse contributie €240 per jaar.

Voordelen voor leden van onze partners en voor DPO’s in de publieke sector

50% voor DPO’s in de publieke sector (€120)
45% voor leden van onze partners (ISACA, DPI, CSC) (€135) voor het eerste jaar van hun lidmaatschap.
Vanaf 2024 bedraagt het seminargeld €60 voor niet-leden

Onze Voordelen

We willen U graag herinneren aan de voordelen die U als lid geniet:

• Talrijke gratis webinars en één face-to-face evenement per jaar (ter waarde van €700)
• De mogelijkheid om andere DPO’s te ontmoeten via onze website en ons dpo connect platform.
• Gratis exemplaar van het kwartaalmagazine “DPO Pro Mag” (ter waarde van €35)
• Toegang tot documenten en een toolbox (ter waarde van € 1.250)
• Toegang tot het platform “DPO Connect”, het forum en de schat aan informatie. (€25/lid/jaar)

Our Deontologische Code

Een ander voordeel waar we trots op zijn, is de recente publicatie van onze “Deontologische Code”, die de geloofwaardigheid van onze vereniging garandeert en een troef is voor U als DPO.

Lidmaatschap van de Belgische Vereniging van DPO’s is een garantie voor kwaliteit.

We hopen nog vele jaren op uw steun te kunnen rekenen binnen onze beroepsvereniging.
Bruno Lambotte
Président

 

dpo pro
info@dpopro.be BE 0688.902.413
Stuiverstraat 8 1000 Brussels

Professional Union of DPOs in Belgium © 2022 - Privacy notice