THE LAWYER, FROM PROFESSIONAL SECRECY TO GDPR COMPLIANCE

Geachte Mevrouw
Geachte Heer,
Beste leden,

Graag willen we Mevrouw Saba Parsa bedanken voor haar presentatie over “De advocaat, van beroepsgeheim tot GDPR-compliance”.

Graag delen wij u de presentatie en de 3CX-opname: link-mp4-2.pdf (4 downloads)

Presentatie van Mevrouw Saba Parsa: 2020-12-dpopro.pdf (3 downloads)

Hoogachtend,

DPO-pro Team

•• • DPO•pro

info@dpopro.be
BE 0688.902.413

 

Stuiverstraat 8
1000 Brussels