This site doesn’t use cookies 👍

Enquête onder DPO’s

Geachte Mevrouw, Meneer,
Beste Lid,

De Vrije Universiteit Brussel heeft mij aangeduid om deze enquête af te nemen om inzicht te krijgen in het profiel, de uitdagingen en de behoeften van de Functionarissen voor Gegevensbescherming (DPO’s) en andere privacy-professionals, en wij willen u vragen om daaraan deel te nemen.

De enquête maakt deel uit van het dpo connect project, een samenwerking tussen de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), dpo pro en de VUB. Het heeft tot doel de gemeenschap van DPO’s en andere Privacy Professionals daarbinnen, met de GBA te verbinden via een GDPR-samenwerkingsplatform. De resultaten van de enquête zullen helpen bij het bouwen van een platform dat aansluit bij de behoeften van de professionals op het gebied van gegevensbescherming.

Gelieve onze enquête hier in te vullen.

Als er vragen of opmerkingen zijn, dan hoor ik het graag,

Hoogachtend,

René Mahieu
rene.mahieu@vub.be
PhD candidate

right of access to personal data
fundamental rights in the digital age

dpo pro
info@dpopro.be BE 0688.902.413
Stuiverstraat 8 1000 Brussels

Professional Union of DPOs in Belgium © 2022 - Privacy notice