This site doesn’t use cookies 👍

Prettige Kerst en Gelukkig Nieuwjaar 2023

Beste Lid,

Nu 2022 ten einde loopt, kijken we even naar wat wij tijdens het afgelopen jaar hebben kunnen verwezenlijken voor onze leden.

Dit jaar:

– vierden we het 4-jarig jubileum van de inwerkingtreding van de RGPD;
– verwelkomden we een nieuwe voorzitter bij de ODA;
– werd de helft van onze Raad van Bestuur vernieuwd;
– hebben we meer dan 12 webinars georganiseerd;
– zijn we partnerschappen aangegaan met de Cybercoalitie;
– hebben we de eerste verjaardag van het dpo-connect platform gevierd;
– hebben we meer dan 630 DPO’s op onze sites gebundeld;
– hadden we 3.386 volgers op onze LinkedIn-pagina.

Helaas wachten we nog op:

– het privacyhervormingsproject;
– de verdubbeling van ons ledental.

Dus wat kunnen we wensen voor 2023?
– De erkenning van onze vereniging als erkende vereniging zonder winstoogmerk die de Belgische vzw’s vertegenwoordigt.
– De toetreding van onze leden tot het Handvest van ethische verplichtingen in verband met het beroep van DPO.

Bovenal hebben we een aanzienlijke toename van ons actieve lidmaatschap nodig om onze projecten ten behoeve van onze leden en ons beroep te kunnen voortzetten. Wij rekenen op u om uw vereniging te promoten binnen uw omgeving en bij uw partners. Als ieder van ons een nieuw lid aanbrengt, kunnen we ons ledenaantal al verdubbelen!

Het lidgeld voor 2023 bedraagt 195 euro en daarvoor krijg je toegang tot alle voordelen die dpo pro biedt. Wij rekenen op jullie om de rol van ambassadeur van uw vereniging op te nemen!

Ik wens u alvast fijne feestdagen toe.

Bruno Lambotte
Voorzitter

dpo pro
info@dpopro.be BE 0688.902.413
Stuiverstraat 8 1000 Brussels

Professional Union of DPOs in Belgium © 2022 - Privacy notice